Sunday, February 14, 2016

 

STADSBOERDERIJEN IN VESTING NAARDEN MET AFBEELDINGEN
Saturday, February 13, 2016

 
Stadsboerderij Gansoordstraat 15 Naarden.   De laatste veehouder in deze boerderij was Willem de Rijk.

Saturday, September 12, 2015

 
Vooraan boerderij van Wim de Gooijer  [  ] (later Jan Maas), daar achter boerderij van H. Krijnen.[ ]

Boerderij van de familie DE BRUIJN. [ A]    Cas de Bruijn verkocht de boeRderij in 1963 aan de gemeente Naarden.
Boerderij van George Linck
Boerderij  Gerrit Linck - St. Vitusstraat
Boerderij van DE RIJK  - Gansoordstraat

Tuesday, July 28, 2015

 Bussumerstraat 27, 29, 31  boerderij Herman W. de Gooijer  [ E]
Bussumerstraat  33  boerderij Aart Keijer  [ F] 


Bussummerstraat 33   boerderij Aart Keijer [ F ] 

Sint Vitusstraat - Westwalstraat   Verbrande boerderij (1940)  Aart Keijer

Wednesday, May 22, 2013

 
 
Posted by Picasa
Bussummerstraat Naarden.
Kadasterkaart 1832

Aan de Bussummerstraat lagen naast elkaar twee stadsboerderijnen
 waarvan de toegang was gelegen in de Bergdstraat. 
Van de Pepertstraat tot de Westwalstraat  is de lengte  147 meter.  
toelichting kolommen :
oppervlakte in ca  in 1832
oud/nieuw huisnummer in 1811
verpondingsnummer 1770-1780
verpondingsnummer 1732-1734 

Thursday, May 24, 2012

 
 
Posted by Picasa
Naarden: Nieuwe veehouders 1822 

 
 
Posted by Picasa
Naarden: veehouders 1819 - 1824 

 
 
Posted by Picasa
Naarden: Gestorven vee. Lijst van 1 april 1830   

 
 
Posted by Picasa
Naarden: Veehouders op OAT  sectie G - 1832 

 
 
Posted by Picasa
Houders van vee in de gemeente Naarden. Dienstjaar 1840
(NAN 687.1)  

Wednesday, May 23, 2012

 
 
Posted by Picasa
Naarden eigenaren met vee in 1840
(nummer 1-20)  

 
 
Posted by Picasa
Naarden eigenaren met vee in 1840
( nummers 21-46) 

 
 
Posted by Picasa
Naarden eigenaren met vee in 1840
( nummer 47-67) 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?