Wednesday, May 22, 2013

 
 
Posted by Picasa
Bussummerstraat Naarden.
Kadasterkaart 1832

Aan de Bussummerstraat lagen naast elkaar twee stadsboerderijnen
 waarvan de toegang was gelegen in de Bergdstraat. 
Van de Pepertstraat tot de Westwalstraat  is de lengte  147 meter.  
toelichting kolommen :
oppervlakte in ca  in 1832
oud/nieuw huisnummer in 1811
verpondingsnummer 1770-1780
verpondingsnummer 1732-1734 

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?